رنگ روغـن

( OIL PAINT)​: رنگ ها و جلا های روغنـی بر پایه رزین الکیـد لانگ تهیه شـده و دارای چسبندگی خ وبی روی سطوح آهنـی، چوبی  و دیوارهای داخـل و خارج  ساختمان می باشند . این رنـگ ها دارای انعطاف پذیــری و ثبات براقیت قابل توجهی بوده و به مدت طولانـی جلا و براقیت خود را روی سطح حفظ می نمایند . انواع دسته بنــدی : ربعی کوارت گالـــن حلب رنگ روغنی رنگی است که در داخل و خارج ساختمان مورد استفاده قرار می گیـرد این نوع رنگ آب گریز بوده و قابل شستشو و برای شل نــمودن ان از تینر روغنـــی استفاده می شود.