رزین اپوکسی

(Epoxy Resin): رزین اپوکسی برنا طیف پارس از خانواده رزینهای دو جزیی است که شامل “پایه ی رزینی” و “هاردنر” میباشد.محصول حاضر ساخت کشور کره بوده که بسیار با کیفیت و شفاف است.

این محصول پس از خشک شدن زرد نمی شود.